Företagsanpassad utbildning i Operatörsunderhåll

Event info:

Start date: 19.05.2022

Time: 10:00 - 11:45 CET

Duration: 2 days

Price: 8000 kr

Location: web

Event description:

Med ett väl utfört operatörsunderhåll kan upp till 75% av alla fler och avvikelser upptäckas och undvikas redan i ett tidigt skede. Utbildningen riktar sig mot det dagliga underhållet som bör hanteras av operatören för optimalt nyttjande av maskinen, allt enligt maskintillverkarens rekommendationer.

  • Förebyggande Underhåll
  • Service
  • Operatörsunderhåll